Reddingsbrigade Den Helder

Oefening NRV

artikel_boot
Op zaterdag 1 December hield Reddingsbrigade Nederland haar nationale oefening "Ommekeer" voor ongevver 20 reddingsbrigade eenheden vanuit Noord en Zuid Holland van de Nationale Reddingsvloot in de buurt van Leiden.

Het scenario: door langdurige droogte waren dijken verzwakt. Door plotselinge clusterbuien werden dijken beschadigd en ontstonden problemen door stijgend water.

Onze reddingsbrigade werd vertegenwoordigd door Jafeth, Arjan, Koen en Dominique.

Zie ook Reddingsbrigade Nederland en Facebook-Nationale Reddingsvloot