Reddingsbrigade Den Helder

Corona update - zwembad


Beste leden en ouders/verzorgers,

We hebben goed nieuws! Ons plan van aanpak is goedgekeurd en dat betekent dat we onze lessen in het zwembad weer kunnen hervatten! Gisteravond hebben de instructeurs eerst zelf proefgedraaid in het zwembad en vanaf maandag 8 juni 19.00 uur zijn ook de leden weer welkom om te komen zwemmen. Vanwege alle maatregelen gaat dit alleen wat anders dan normaal. De belangrijkste punten zal ik hieronder benoemen, maar ik verzoek u allen het bijgevoegde plan van aanpak (vooral ‘richtlijnen zwemmers en ouders/verzorgers’) en de routing goed door te nemen. De huidige situatie vergt veel aanpassingen van ons allemaal, maar als iedereen zijn/haar steentje bijdraagt verwacht ik dat dit geen grote problemen zal opleveren.

Belangrijke aandachtspunten
  • Iedereen dient zich ten alle tijden te houden aan de RIVM maatregelen: houd 1,5m afstand, blijf thuis bij (ook milde!) klachten, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog (zie ook blz.11 plan van aanpak)
  • Kom niet eerder dan aangewezen tijd voor de zwemles 10 minuten voor aanvang.
  • Gebruikers van het wedstrijdbassin lopen rechts langs het zwembad direct buitenom langs het verhoogde bordes door naar achteren alwaar aan de linkerkant omkleedtenten beschikbaar zijn, toegang via zwarte deur in de muur (zie ook blz.9 plan van aanpak).
  • Douchen is voor- en achteraf niet mogelijk.
  • Ga vooraf thuis naar het toilet, noodzakelijk toiletbezoek is mogelijk.
  • Draag makkelijke kleding, en zorg dat de zwemkleding aan is voor vertrek.
  • Omkleden geschiedt in de beschikbare omkleedtenten buiten op het terrein, badslippers zijn daarom vereist.
  • De lessen zullen maximaal 50 minuten duren zodat er voldoende tijd is om te wisselen met de volgende groep.
  • Vooralsnog faciliteert het zwembad geen wachtruimte voor ouders en/of verzorgers.

Ondersteuning instructeurs
Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die ons kunnen helpen aan het begin en het eind van de les. De ondersteuning zal bestaan uit o.a.: toezien op correct volgen van looproutes, toezien op handdesinfectie en desinfecteren van gebruiksoppervlakken (stoelen, bankjes, vloer). Graag zien wij uw aanmelding tegemoet via opleidingen@reddingsbrigadedenhelder.nl

Strandlessen
Momenteel zijn we nog druk bezig om te kijken naar mogelijkheden voor het opstarten van de strandlessen. Nadere informatie volgt zodra er meer bekend is.

Alle maatregelen zullen wekelijks geëvalueerd worden. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande informatie of het bijgevoegde plan van aanpak? Dan kunt u die richten aan het bestuurslid opleidingen via: opleidingen@reddingsbrigadedenhelder.nl

Tot in het zwembad!


Met vriendelijke groet,

Lisa van Ballegooij
Bestuurslid Opleidingen
E-mail: opleidingen@reddingsbrigadedenhelder.nl
Tel.nr.: 06-51393821

Reddingsbrigade Den Helder
p/a Bastiondreef 4
1784 MR Den Helder
E-mail: info@reddingsbrigadedenhelder.nl