Reddingsbrigade Den Helder

Zwemmend Redden informatie

Reddingsbrigade Nederland heeft de diplomalijn 'zwemmend redden' ontwikkeld en neemt de diverse examens af. De diplomalijn is bedoeld om jonge mensen op te leiden voor het redden van een drenkeling.

In de diplomalijn 'zwemmend redden' wordt onderscheid gemaakt in drie series met elk een aantal brevetten en diploma's:
- Junior Redder, vooral gericht om jezelf te redden, bedoeld voor de allerjongsten;

- Zwemmend Redder, meer gericht om een ander te redden;

- Life Saver, meer gericht om samen een redding uit te voeren.


Diploma
Instroomeisen Exameneisen
klik op de link:
Kledingeisen
klik op de link:
Junior Redder 1
Junior Redder 2
Junior Redder 3
Junior Redder 4
-
-
-
-
JR1
JR2
JR3
JR4

kledingeisen
schoeneneisen
Zwemmend Redder 1
Zwemmend Redder 2
Zwemmend Redder 3
Zwemmend Redder 4
-
-
-
-
ZR1
ZR2
ZR3
ZR4

kledingeisen
Life Saver 1
Life Saver 2
Life Saver 3
-
EHBO
EHBO + Live Saver 2
LS1
LS2
LS3

kledingeisen

Voor meer informatie:
Leden: Arjan Nederveen (eerst inloggen)
Niet-leden: klik hier om een mail te sturen