Reddingsbrigade Den Helder

ALV 2020 uitgesteld

Beste Leden,

Inmiddels is het al twee maanden geleden sinds de regering de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus afkondigde.
Zoals jullie weten heeft dit ook bij Reddingsbrigade Den Helder geleid tot een volledige stilstand van alle verenigingsactiviteiten. De avonden in het zwembad, de klusochtenden op zaterdag en de evenementbewakingen kwamen plotseling allemaal op pauze te staan. Helaas heeft dit er ook toe geleid dat de Algemene Ledenvergadering van 2020 nog geen doorgang heeft kunnen vinden.

Het bestuur heeft overwogen om de Algemene Ledenvergadering dit jaar digitaal te organiseren, echter bleken hier veel haken en ogen aan te zitten wat dit voor een kleine vereniging als het onze onmogelijk maakte. Tevens zou dit betekenen dat er in een digitale ALV geen besluitvorming mag plaatsvinden. Dit heeft er toe geleid dat het bestuur heeft besloten om in deze uitzonderlijke situatie de ALV te verschuiven naar september 2020, dit onder voorbehoud dat de maatregelen dan dusdanig zijn opgeheven dat dit weer mogelijk is.
Een definitieve datum zal in een later stadium worden vastgesteld, hiervan brengen wij u uiteraard tijdig op de hoogte.

Daarnaast zijn wij hard aan het werk om in het kader van de versoepeling van de maatregelen te bekijken of en hoe we de rest van de activiteiten langzaamaan weer kunnen oppakken, waaronder de lessen in het zwembad. Het zwembad is vandaag (18-5-2020) weer geopend in aangepaste vorm echter in verband met de uitdagingen die de huidige situatie met zich meebrengt kost het tijd om een goed plan te ontwikkelen waarmee wij de lessen weer kunnen hervatten. Wij vragen hiervoor om jullie begrip en we hopen dat we iedereen snel weer kunnen verwelkomen in het zwembad.

Wij wensen iedereen veel gezondheid toe en hopelijk tot snel!


Namens het bestuur van Reddingsbrigade Den Helder
Damian Dekker
interim-secretaris RBDH